В очакване на пролетта в Киото / Expecting the spring in Kyoto

Пролетта идва рано в Киото. Първите цъфнали дръвчета винаги ги забелязвам около средата на февруари. Към края на месеца вече все по-често се зърват бели и розови цветчета на японските сливи – най-ранните.

Spring comes early in Kyoto. First blooming trees I always notice in the middle of February. By the end of the month the white and pink blossoms of the Japanese plums – the earliest ones, are often spotted.

DSC_0088 copy DSC_0100 copy DSC_0157 copy DSC_0160 (2) copy

DSC_0029 copy
Японски сливи в градината на храма Джонангу в Киото (Jonangu shrine)

Но всичко ще започне истински през март, а през април пролетта, като една могъща цветна магия, ще се настани в Киото по всички градинки и паркове, храмове и частни дворове. Невероятен спектакъл!

But everything will start really in March, and in April the spring, like a powerful magic of colors, will settle in Kyoto’s parks and gardens, temples and private courtyards. Spectacular!

В градината на Тенрюджи (Tenryuji temple)
В градината на Тенрюджи (Tenryuji temple)
Бяла спиреа на фона на розов рододендрон в градината на храма Тенрюджи (Tenryuji temple)
Бяла спиреа на фона на розов рододендрон в градината на храма Тенрюджи (Tenryuji temple)
Рододендрон в градината на Тенрюджи (Tenryuji temple, Kyoto)
Рододендрон в градината на Тенрюджи (Tenryuji temple, Kyoto)

Нямам търпение да стане неделя и да ида отново в градината на Джонангу – шинтоистки храм в южните части на Киото. “Висящите” японски сливи вече са разцъфнали там и гледката наподобява гора на елфи. На 28ми февруари минах оттам – първите цветове вече се бяха отворили, но най-хубавото предстои!

I can not wait Sunday to come when I’ll go again to the garden of Jonangu shrine in Southern Kyoto. Weeping Japanese plums are blooming already there and the garden resembles a forest of elves. On February 28 I went there – the first blossoms had already opened, but the best is to come!

DSC_0006 copy
“Висящите” сливови дръвчета в Джонангу. 28 февруари, 2015 (Weeping plum trees of Jonangu shrine, Kyoto, Feb. 28, 2015)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s