Фестивал на фенерите в Киото / Lantern festival in Kyoto

Наричат го Ханатоуро (Hanatouro) или фестивал на фенерите. Всеки март той се провежда в старата част на Киото, Хигашияма (Higashiyama), което ще рече Източната планина. Хиляди фенери и всякакви други видове лампи, както и прожектори, осветяващи все още голите дървета и сградите превръщат района в приятно и романтично място за разходки и снимки.

They call it Hanatouro or the Lantern Festival. Every March it is held in the old part of Kyoto Higashiyama which means Eastern Mountains. Thousands of lanterns and all other types of lamps and spotlights illuminating the still leafless trees and buildings transform the area into a pleasant and romantic place for walks and photos.

Фенерите пред храма Ясака, Киото (Yasaka shrine, Kyoto, light up lanterns)
Фенерите пред храма Ясака, Киото (Yasaka shrine, Kyoto, light up lanterns)

Реших да ида още в първия ден на фестивала, 6-ти март, защото прецених, че като е петък и все пак първи ден (фестивалът продължава до 15-ти март), хората ще са най-малко.

I decided to go on the first day of the festival, March 6 , because I decided that because it was Friday and the very first day ( the festival continues until March 15 ), people would be not so many.

Тръгнах от храма Ясака (Yasaka shrine), през парка Маруяма (Maruyama park) и по традиционния път стигнах чак до известния Храм на чистата вода – Кийомизудера (Kyomizudera temple). По пътя успях да видя основните атракции на тазгодишния фестивал.

I started my walk from Yasaka shrine, through Maruyama Park and up the traditional road I got to the famous Temple of the Clean Water – Kyomizudera temple. On my way I saw the main attractions of this year’s festival .

Най-любопитни и фантастични бяха фигурите направени от японска хартия и осветени отвътре.

The most curious and fantastic ones were the sculptures made of Japanese paper and lit from inside.

DSC_0043 copy DSC_0046 copy DSC_0048 copy DSC_0041 copyDSC_0049 copy DSC_0051 copy

Най-неразбрани пък бяха икебаните – аранжименти на цветя, клони и не само…

The least understood were the Ikebana compositions – arrangements of flowers, branches and not only …

DSC_0078 (2) copy DSC_0081 copy DSC_0092 copy DSC_0096 copy DSC_0097 copy DSC_0105 copy DSC_0106 (2) copy

В парка Маруяма имаше организирано място за снимка в рикша с някакъв странен маскот.

In Maruyama park there was a place for taking pictures in a rickshaw with a strange mascot.

DSC_0059 (2) copy

Въпреки късния час, все още имаше възможност да се наеме рикша за разходка.

Despite the late hour, it was still possible to ride a rickshaw.

DSC_0121 copy

Докато снимах по маршрута дочух звуците от приближаваща церемония.

While taking pictures I heard the sounds of approaching ceremony.

Практика е в Япония отвреме навреме да минават вечер група мъже по улиците и да напомнят на хората да внимават с електрическите и газовите уреди, за да не предизвикат пожар. Удрят две пръчки, които издават силен и ясен звук и навикват противопожарните си призиви. С тези същите звуци иззад завоя се появиха мъже, следвани от една специална фигура в рикша – жена облечена в бяло сватбено кимоно и шапка и с бяла маска на лисица.

There is a practice in Japan a group of men to walk in the evenings on the streets and remind people to be careful with electrical and gas appliances, to avoid causing a fire. They hit two sticks that make a loud and clear sound, and shout their warnings. So yesterday with the same sounds a group of men appeared, followed by a special figure in a rickshaw – a woman dressed in white wedding kimono and a hat and a white mask of a fox.

DSC_0144 (3) copy

DSC_0169 (2) copy

Процесията е “Лисича сватбена церемония” – исторически ритуал, изпълняван в Япония за късмет. И ето нещо много интересно, което научих! Японците споменават “лисичата сватба”, когато внезапно завали дъжд при слънчево време. А ние в България казваме “Слънце грее, дъжда вали, мечка се жени”! Съвпадение? А може би това е една много древна поговорка донесена от изтока по нашите земи!

The procession is “Fox Wedding” – historic ritual, performed in Japan for good luck. And here’s something interesting I learned! The Japanese refer to “fox wedding” when it suddenly rains in a sunny day. And we say in Bulgaria “Sun is shining, the rain falls, bear gets married!” Coincidence? Or perhaps this is a very ancient proverb brought from the East in our land!

По улиците на Хигашияма местни хора и туристи се радваха на фестивала. Магазините бяха отворени, предлагаха безброй красиви неща, а не липсваха и клиенти.

On the streets of Higashiyama local people and tourists enjoyed the festival. The shops were open, offering countless beautiful things, there were customers too.

DSC_0175 copy DSC_0201 (2) copy

Приключих разходката си с храма Кийомизудера. Не бях влизала по време на светлинния фестивал и реших този път да не пропусна. Сега от склона над сградата един светлинен лъч пронизва тъмнината и се насочва към града. Храмът посрещаше посетителите осветен и леко реновиран. Пагодата му, вече реставрирана сияе в пресни ярки краски. Дървената “сцена”, с която храмът е толкова известен, е винаги пълна с хора. Конструкцията, върху която се крепи, беше също добре осветена и гледката беше внушителна.

I finished my walk at Kiyomizudera temple. I had not entered during the light up festival so I decided I shouldn’t miss the chance this time. Now from the slope behind the building a beam of light pierces the darkness and heads to the town. The temple was welcoming its visitors lit and renovated. Its pagoda is already restored and shines in fresh bright colors. The wooden “stage” the temple is so famous for is always full of people. The structure on which it is based, was also well lit and the view was impressive .

DSC_0237 copy DSC_0267 (2) copy DSC_0337 copy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s