Пролетта идва първо в Джонангу / Spring comes first in Jonangu

DSC_0070 copy

Джонангу не е име, което обикновено се споменава в пътеводителите на Киото. Всъщност и много местни жители не го знаят. Джонангу е шинтоистки храм на юг от централната част на Киото. Покрай него няма нищо друго забележително. Може би и затова рядко хората го посещават.

Usually Jonangu is not a name mentioned in the guidebooks of Kyoto. In fact, many locals do not know it. Jonangu is a Shinto shrine in the South of Kyoto. Nearby there is nothing else remarkable. Maybe that is why people rarely visit it .

DSC_0045 copyDSC_0021 copy

През март 2013 моята приятелка, Герката, ни организира няколко души, да ходим да гледаме “шидаре уме” – висящите сливови дръвчета в градината на Джонангу. Бях смаяна от гледката! Никога не бях виждала подобно нещо.

In March 2013 my friend Gerkata organized visiting the garden to see “shidare Ume” – weeping plum trees. I was stunned by the sight ! I had never seen anything like it.

Jonangu main (1 of 1) copy

Сравнително дребни дръвчета с тъмни стволове, разпуснали гъсти тънки зелени клонки надолу, отрупани с бели или розови цветчета и все още неразтворени пъпки. Ароматът – силен, упояващ и приятен. С навлизането в градината попадаш в прекрасен цветен свят, като в гора на елфи и феи.

Not so big trees with dark bark have their dense thin green branches hanging down, covered with white or pink blossoms and buds. The aroma – strong , intoxicating and pleasant. Once in the garden you find yourself in a beautiful colorful world, in a forest of elves and fairies .

DSC_0033 copyDSC_0047 copy040 copy088 copyDSC_0052 copyDSC_0063 copy

През 2014 пак отидох. И тази година пак. Не мога да се насладя на тази красота. Цветчетата са толкова прекрасни, а светло розовите са ми любимите. Насред дръвчетата има и едно с тъмно червени цветове. Снимките с него са много специални.

In 2014 I went again. And this year too. I can not stop enjoying this beauty. The blossoms are so beautiful and the bright pink ones are my favorite. Amid the trees there is one young tree blooming in dark red. Pictures with it are very special.

DSC_0313c copy DSC_0292c copyDSC_0294c copy

Земята е покрита с мъх. Той не само контрастира на цветовете на сливите, но също е изключително красив, когато листчета на цветчета започват да падат по него.

The ground is covered with moss. It not only contrasts with the color of the plum blossoms, but is also very beautiful, when the petals begin to fall on it.

100 copyДопълнителна атракция към сливовите цветове са едни мънички зелени птички с бял кръг около очите, които непрекъснато прехвръкват и подскачат от дръвче на дръвче и смучат от цветчетата. На японски се нарича “меджиро”,  а на английски е “Japanese white eye” – японско бяло око. Изключително симпатични и красиви, меджиро са желан обект за снимане. Ето и някои от успешните ми “попадения”.

Additional attraction to the plum blossoms are the tiny green birds with a white circle around their eyes that constantly flit and jump from tree to tree and suck the blossoms. Japanese call it ” mejiro ” and in English it is called “Japanese white eye”. Very cute and beautiful mejiro are desirable object for shooting . Here are some of my successful ” hits “.

DSC_0092 (2) copy DSC_0097 (2) copy DSC_0185 (2) copy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s